Nguồn Camera

Nguồn Camera

Nguồn Camera là gì?  Nguồn Camera hay còn gọi là Adapter , có nơi gọi là Adaptor là  1 thiết bị chuyển đổi các thuộc tính của một thiết bị hoặc hệ thống điện sang các thiết bị hoặc hệ thống không tương thích. Một số sửa đổi quyền lực hoặc tín hiệu thuộc tính, trong khi những người khác chỉ thích ứng với hình thức vật lý của một kết nối điện khác, Nói cách khác đó là thiết bị chuyển đổi dòng điện 220V về dòng điện 5V, 12VDC hoạc 24V tương thích với chiếc camera đó yêu cầu.

NGUỒN ĐẦU GHI
NGUỒN TỔNG 12V - 10A
NGUỒN CAMERA 12V-2A